Projekt unijny

Voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji-rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze” realizowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Tytuł projektu: Opracowanie koncepcji rozwiązań dla oceny stanu technicznego konstrukcji dostosowanych do skutków epidemii Covid-19 – nowego rodzaju bezkontaktowych pomiarów przy pomocy urządzeń mobilnych

Wartość projektu: 61.500,00 PLN

Wartość wydatków kwalifikowanych: 50.000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 50.000,00 PLN